Eagraíonn an Coiste Náisiúnta deireadh seachtaine náisiúnta rince céilí gach trí bliana.  Ag an ócáid seo bíonn Fíor-Chéilithe, ceardlanna, cúrsa traenála do dhaoine le suim sa múinteoireacht, aifreann, cainteanna agus Fíor-Chéilí na nÓg. Go dtí seo bhí siad ar siúl i gColáiste Phádraig, Má Nuad (1997 agus 2001); Coláiste Mhuire, Gaillimh (2004) agus Ionad Spioradálta agus Comhdhála Dhroim an tSiadháin, An Iúr, Co. an Dúin (2007, 2010, 2013 agus 2016).  Beidh an chéad cheann eile ar siúl i nDroim an tSiadháin arís 13-14 Aibreán 2019.

Site by KMA Solutions